led.c 2.22 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#include <stm32f4xx.h>
#include <stm32f4xx_gpio.h>
#include "led.h"

#define PYB_LED_R_PORT (GPIOA)
#define PYB_LED_R1_PIN (GPIO_Pin_8)
#define PYB_LED_R2_PIN (GPIO_Pin_10)
#define PYB_LED_G_PORT  (GPIOC)
#define PYB_LED_G1_PIN (GPIO_Pin_4)
#define PYB_LED_G2_PIN (GPIO_Pin_5)

12
void led_init(void) {
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
  // set the output high (so LED is off)
  PYB_LED_R_PORT->BSRRL = PYB_LED_R1_PIN;
  PYB_LED_R_PORT->BSRRL = PYB_LED_R2_PIN;
  PYB_LED_G_PORT->BSRRL = PYB_LED_G1_PIN;
  PYB_LED_G_PORT->BSRRL = PYB_LED_G2_PIN;
  // make them open drain outputs
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PYB_LED_R1_PIN | PYB_LED_R2_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(PYB_LED_R_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PYB_LED_G1_PIN | PYB_LED_G2_PIN;
  GPIO_Init(PYB_LED_G_PORT, &GPIO_InitStructure);
}

void led_state(pyb_led_t led, int state) {
  GPIO_TypeDef *port;
  uint32_t pin;
  switch (led) {
    case PYB_LED_R1: port = PYB_LED_R_PORT; pin = PYB_LED_R1_PIN; break;
    case PYB_LED_R2: port = PYB_LED_R_PORT; pin = PYB_LED_R2_PIN; break;
    case PYB_LED_G1: port = PYB_LED_G_PORT; pin = PYB_LED_G1_PIN; break;
    case PYB_LED_G2: port = PYB_LED_G_PORT; pin = PYB_LED_G2_PIN; break;
    default: return;
  }
  if (state == 0) {
41
    // turn LED off (output is high)
42
43
    port->BSRRL = pin;
  } else {
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
    // turn LED on (output is low)
    port->BSRRH = pin;
  }
}

void led_toggle(pyb_led_t led) {
  GPIO_TypeDef *port;
  uint32_t pin;
  switch (led) {
    case PYB_LED_R1: port = PYB_LED_R_PORT; pin = PYB_LED_R1_PIN; break;
    case PYB_LED_R2: port = PYB_LED_R_PORT; pin = PYB_LED_R2_PIN; break;
    case PYB_LED_G1: port = PYB_LED_G_PORT; pin = PYB_LED_G1_PIN; break;
    case PYB_LED_G2: port = PYB_LED_G_PORT; pin = PYB_LED_G2_PIN; break;
    default: return;
  }
  if (!(port->ODR & pin)) {
    // turn LED off (output high)
    port->BSRRL = pin;
  } else {
    // turn LED on (output low)
64
65
66
    port->BSRRH = pin;
  }
}