pinger.c 1.41 KB
Newer Older
jdelange's avatar
jdelange committed
1
#include <stdio.h>
2
3
#include <request.h>
#include <deployment.h>
jdelange's avatar
jdelange committed
4
#include <po_hi_storage.h>
5
#include <po_hi_gqueue.h>
jdelange's avatar
jdelange committed
6
7

__po_hi_storage_packet_store_t packet_store;
jdelange's avatar
jdelange committed
8
9
10
11

void user_produce_pkts_init ()
{
 printf ("*** INIT PACKET PRODUCER ***\n");
jdelange's avatar
jdelange committed
12
13
14
15
16

 if (__po_hi_storage_packet_store_new (&packet_store) != __PO_HI_SUCCESS)
 {
   printf ("*** /!\ ERROR WHEN CREATING THE PACKET STORE /!\ ***\n");
 }
jdelange's avatar
jdelange committed
17
18
19
 fflush (stdout);
}

jdelange's avatar
jdelange committed
20
void user_produce_pkts ()
jdelange's avatar
jdelange committed
21
{
jdelange's avatar
jdelange committed
22
 static int p = 0;
jdelange's avatar
jdelange committed
23
 int ret;
jdelange's avatar
jdelange committed
24

jdelange's avatar
jdelange committed
25
 __po_hi_request_t pkt;
jdelange's avatar
jdelange committed
26
27
28
 pkt.vars.pinger_global_data_source.pinger_global_data_source = p;
 pkt.port = pinger_global_data_source;

jdelange's avatar
jdelange committed
29
30
 printf ("*** PRODUCE PKT WITH VALUE *** %d\n", p);
 p++;
jdelange's avatar
jdelange committed
31
32
33
34
35
36
37
38

 ret = __po_hi_storage_packet_store_write (&packet_store, &pkt);

 if (ret != __PO_HI_SUCCESS)
 {
   printf ("*** /!\\ ERROR WHEN WRITING A PACKET IN THE STORE (ret=%d) /!\\ ***\n", ret);
 }

jdelange's avatar
jdelange committed
39
40
 fflush (stdout);
}
jdelange's avatar
jdelange committed
41
42


jdelange's avatar
jdelange committed
43
44
void user_do_ping_spg ()
{
jdelange's avatar
jdelange committed
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

 int ret;
 __po_hi_request_t pkt;
 ret = __po_hi_storage_packet_store_read (&packet_store, &pkt);

 if (ret != __PO_HI_SUCCESS)
 {
   printf ("*** /!\\ ERROR WHEN READING A PACKET IN THE STORE /!\\ ***\n");

   if (ret == __PO_HI_UNAVAILABLE)
   {
     printf ("*** /!\\ ;_; NO PACKET AVAILABLE AT THIS TIME ;_; /!\\ ***\n");
   }
 }
 else
 {
   printf ("*** SENDING PKT *** \n");
   __po_hi_gqueue_store_out (node_a_pinger_k, pinger_local_data_source, &(pkt));
 }
jdelange's avatar
jdelange committed
64
65
 fflush (stdout);
}